2019-12-10 08:31:40

Rezultati Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Gospodarska škola provela je postupak Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Povjerenstvo je na predstavljanje ponuda pozvalo sljedeće agencije:

GALILEO TRAVEL d.o.o., Varaždin

TAUBEK TOURS d.o.o., Ivanec

TURISTIČKA AGENCIJA RUDI TRAVEL, Čakovec

Predstavljanje ponuda bit će u ponedjeljak, 16.12.2019. u 17 sati.

 

Patricija Kozar, predsjednica Povjerenstva


Gospodarska škola Čakovec